Curatele
Aliter Icon

Wat is curatele?

Curatele is de meest vergaande maatregel van bescherming. Wanneer iemand niet meer in staat is om voor zijn persoonlijke en financiƫle zaken zorg te dragen, kan hij of zij onder curatele worden gesteld. Diegene die onder curatele staat is handelingsonbekwaam, dat wil zeggen hij/zij kan niet meer zelfstandig beslissen over zijn vermogen, verzorging en behandeling. Curatelestelling wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Meer informatie kunt u ook vinden in de brochure van het Ministerie van Veiligheid en Justitie te vinden bij Downloads.

Inschakelen curator

Wanneer iemand de gevolgen van zijn handelen in het geheel niet (meer) overziet, kan ondercuratelestelling aangevraagd worden. Het niet overzien moet een gevolg zijn van een lichamelijke of geestelijke toestand, dan wel van drank- of drugsmisbruik. Doordat curatele een ingrijpende juridische maatregel is, zal een rechter niet lichtvaardig de maatregel uitspreken.

Aanvragen curatele

Curatele kan bij de kantonrechter worden verzocht door betrokkene zelf, partner, familielid of mentor/voogd/bewindvoerder. Ook kan de instelling waar betrokkene verblijft dit verzoek doen. Naast betrokkene krijgen ook familieleden de mogelijkheid zich bij de rechter over de onder curatelestelling uit te spreken.

Hoe werkt Aliter curatele?

Curatele is een zeer ingrijpende maatregel en dient daarom uitvoering met betrokkene en zijn omgeving besproken te worden.

De praktische uitvoering door Aliter van curatele op financieel gebied is gelijk aan die van bewindvoering. Let wel: een onder curatele gestelde is handelingsonbekwaam; Aliter kan bij curatele een rechtshandeling (bijvoorbeeld koop van een televisie) terug draaien.

Zorgondersteuning verricht Aliter zoveel mogelijk in overleg met de onder curatele gestelde, familieleden en instelling. We zullen zorgbesprekingen bijwonen, meedenken over behandelplan en begeleiding, meepraten over woonplek. We handelen zoveel mogelijk in het belang van de betrokkene.

Contactgegevens
  • Postbus 603
    5600 AP Eindhoven
  • info@aliter.nl
  • (040) 737 06 26
  • Klik hier voor ons contactformulier.