Beschermingsbewind
Aliter Icon

Inschakelen bewindvoerder

Soms lukt het niet (meer) om de financiën zelf te beheren. Dat kan tal van oorzaken hebben: verstandelijke of psychiatrische beperking, ziekte, verslaving en/of bij ouderen dementie. Niemand kiest ervoor, maar het kan iedereen overkomen. De hulp van familie en vrienden is in zo’n geval niet altijd mogelijk of wenselijk. Het inschakelen van professionele hulp in de vorm van een bewindvoerder kan dan soelaas bieden. Klik hier voor meer informatie.

Aanvragen beschermingsbewind

Bewindvoering kan zelfstandig bij de kantonrechter worden aangevraagd door betrokkene zelf, partner, familielid of mentor/voogd/curator. Het is een vrijwillige maatregel.

Hoe werkt Aliter beschermingsbewind?

Na telefonisch contact of aanmelding vindt eerst, indien mogelijk bij u thuis, een kennismakingsgesprek plaats. Bij wederzijds goedvinden en wanneer bewindvoering een gepaste maatregel blijkt, zal een onderbewindstellings aanvraag bij de kantonrechter worden gedaan. Deze aanvraag zal tijdens een vervolggesprek samen worden ingevuld. Indien de kantonrechter een zitting gelast, wordt daar gezamenlijk naartoe gegaan.

Zodra de kantonrechter het verzoek tot bewindvoering toewijst, wordt door Aliter een beheer-, een leefgeld- en indien gewenst een spaarrekening geopend. Op de beheerrekening zullen de inkomsten zoals salaris, pensioen en/of uitkering worden gestort. De vaste lasten zoals alle woonlasten, verzekeringen, eigen bijdrage CAK, reserveringen worden door Aliter vanuit deze beheerrekening betaald. Een enkele betalingsregeling kan worden getroffen. Het geld dat overblijft, wordt gestort op de leefgeldrekening en kan gebruikt worden voor o.a. de wekelijkse boodschappen, kleding en/of vakantie.

Voorts maakt Aliter een overzicht van de inkomsten en uitgaven, zodat daarna samen een budgetplan kan worden opgesteld. Ook controleert Aliter of de juiste toeslagen, uitkeringen en kwijtscheldingen zijn aangevraagd. Belastingaangifte box 1 wordt ook verzorgd. Alle instanties en bedrijven waarmee u financieel te maken heeft, worden op de hoogte gesteld van de onderbewindstelling en hen wordt verzocht alle post naar Aliter toe te sturen.

Aliter dient elk jaar rekening en verantwoording af te leggen aan u en aan de kantonrechter. Dit ter controle of we uw vermogen juist hebben beheerd. Naast deze jaarlijkse controle kan te allen tijde ingelogd worden in het eigen digitale dossier waar alle transacties die plaatsvinden op de rekeningen bekeken kunnen worden.

Waarom Aliter beschermingsbewind?

Mensen met een verstandelijke beperking, dementerende ouderen, mensen met een verslaving zijn bij Aliter aan het goede adres. Aliter hecht veel waarde aan de onderlinge relatie tussen bewindvoerder en onderbewindgestelde, want deze is bepalend voor een goed en soepel verloop van het bewind. Persoonlijk contact, wederzijds vertrouwen, respect zijn daarbij de sleutelwoorden. Goed en nauw overleg met hulpverleners vindt zo vaak als nodig plaats.

Spreekt bovenstaande aanpak u aan, neem dan telefonisch of via e-mail contact met Aliter op, zodat een vrijblijvende kennnismakingsafspraak gemaakt kan worden.

Contactgegevens
  • Postbus 603
    5600 AP Eindhoven
  • info@aliter.nl
  • (040) 737 06 26
  • Klik hier voor ons contactformulier.