Budgetcoaching
Aliter Icon

Wat is budgetcoaching?

Bij budgetcoaching blijft het beheer over uw inkomen en uitgaven in uw eigen handen. U blijft dus zelf verantwoordelijk voor uw financiën. Bij budgetcoaching worden in een vroeg stadium de financiële problemen aangepakt met als doel financiële zelfredzaamheid en dus een financiële gezonde toekomst. Budgetcoaching is bedoeld om escalatie van schulden te voorkomen; budgetcoaching is niet bedoeld om grote schulden op te lossen.

Klik hier voor meer informatie.

Inschakelen budgetcoach

Wanneer u geen overzicht meer heeft over uw bankzaken en financiële status waardoor u grip aan het verliezen bent over uw financiën, kan budgetcoaching uitkomst bieden. Iedereen kan budgetcoaching aanvragen. Budgetcoaching gaat minder ver dan inkomensbeheer.

Hoe werkt Aliter budgetcoaching?

Na telefonisch contact of aanmelding vindt eerst, indien mogelijk bij u thuis, een kennismakingsgesprek plaats. Uw financiële situatie zal in kaart worden gebracht zodat bekeken kan worden of budgetcoaching bij uw behoefte aansluit. Bij wederzijds goedvinden wordt een budgetcoaching traject opgestart.

Aliter voert budgetcoaching uit conform de richtlijnen van de NVVK. In veel gevallen bestaat een traject uit vijf coachgesprekken. Een uitgebreide uitleg over deze coachgesprekken kunt u hier lezen.

Coachgesprek 1:
 • Situatie bespreken en inventariseren
 • Financiële stukken verzamelen
 • Overzicht van inkomsten en uitgaven maken (budgetplan)
 • Heffingen, verzekeringen en toeslagen controleren
 • Werking kasboek uitleggen
 • Schuldenoverzicht uitleggen
 • Omgang met betalingsachterstanden
Coachgesprek 2:
 • Ingevulde schuldenoverzicht bespreken
 • Aflosruimte berekenen
 • Aflossingsplan opstellen en bespreken
 • Regelingen treffen met schuldeisers
 • Terugkoppeling bijhouden kasboek
 • Terugkoppeling uitvoering budgetplan
Coachgesprek 3:
 • Administratie doornemen
 • Advies geven over administratie
 • Ordening administratie
 • Terugkoppeling kasboek en budgetplan
 • Terugkoppeling aflossingsregelingen
 • Gedragsverandering
Coachgesprek 4:
 • Terugkoppeling kasboek en budgetplan
 • Administratie controleren
 • Lenen versus reserveren
 • Besparingstips bespreken
 • Gedragsverandering
Coachgesprek 5:
 • Terugkoppeling kasboek en budgetplan
 • Besparingstips uitvoeren
 • Openstaande punten bespreken
 • Evaluatie van de gesprekken

We houden natuurlijk altijd rekening met uw mogelijkheden en knelpunten, waardoor het traject van duur en inhoud kan variëren. Dit gebeurt altijd in overleg met u.

Waarom Aliter budgetcoaching?

We kijken samen met u naar uw inkomsten en uitgaven, of u extra inkomsten kunt krijgen en hoe u uw uitgaven kunt beperken. Uw persoonlijke situatie wordt samen met u, stap voor stap overzichtelijk in kaart gebracht. Door u budgetvaardigheden aan te leren, besparingtips samen uit te voeren, gedragsveranderingen te stimuleren, wordt u bewust welke uitgaven wel en niet kunnen. U krijgt daardoor weer grip op uw financiën, dus meer grip op uw leven.

Spreekt het bovenstaande u aan, neem dan telefonisch of via e-mail contact met Aliter op, zodat een vrijblijvende kennismakingsafspraak gemaakt kan worden.

Contactgegevens
 • Postbus 603
  5600 AP Eindhoven
 • info@aliter.nl
 • (040) 737 06 26
 • Klik hier voor ons contactformulier.