Inkomensbeheer
Aliter Icon

Wat is inkomensbeheer?

Bij inkomensbeheer draagt u vrijwillig uw geldzaken aan Aliter over. Dit gebeurt door middel van een volmacht. Iedereen kan inkomensbeheer aanvragen en u kunt elk moment de inkomensbeheer overeenkomst opzeggen. Zelfstandige financiële tekenbevoegdheid behoudt u bij inkomensbeheer, dit in tegenstelling tot bewindvoering. Klik hier voor meer informatie.

Inschakelen inkomensbeheerder

Als het u niet goed lukt, om welke reden dan ook, om uw financiën op orde te krijgen of te houden dan kunt u deze zorg uit handen geven. Voor langere of kortere tijd. U bepaalt dat helemaal zelf. Natuurlijk adviseren we u, op basis van uw hulpvraag en omstandigheden, welke vorm van inkomensbeheer het beste voor u is. Het treffen van afbetalingsregelingen met schuldeisers zal nu eenmaal een andere aanpak vergen dan het niet meer goed kunnen omgaan met internet bankieren. Bij alle vormen van inkomensbeheer geldt dat schulden voorkomen dienen te worden en indien er al schulden zijn, deze niet verder te laten oplopen.

Hoe werkt Aliter inkomensbeheer?

Na telefonisch contact of aanmelding vindt eerst, indien mogelijk bij u thuis, een kennismakingsgesprek plaats. Uw financiële situatie zal in kaart worden gebracht zodat bekeken kan worden welke vorm van inkomensbeheer het best bij u aansluit.

Inkomensbeheer wordt door Aliter in vier verschillende soorten uitgevoerd, conform de richtlijnen voor budgetbeheer van de NVVK. Onze werkzaamheden voor iedere soort inkomensbeheer (IBR) zijn in een tabel opgenomen. Klik hier voor de tabel.

IBR Service IBR Basis IBR Middel IBR Totaal
Huisbezoek tijdens intake X X X X
Openen van beheerrekening en evt. leefgeldrekening X X X X
Opstellen van boedelbeschrijving X X X X
Opstellen van budgetplan X X X X
Indien mogelijk: aanvragen van toeslagen, heffingskortingen, bijzondere bijstand en kwijtscheldingen - - X X
Indien mogelijk: treffen van betalingsregelingen - - beperkt X
Behandelen en doorzenden van financiële post X X X X
Ontvangen van inkomsten X X X X
Betalen van vaste lasten en huishoudgeld beperkt X X X
Doen van losse betalingen - - X X
Eventueel regelen van verzekeringen - - X X
Onderzoeken van mogelijke besparingen op vaste uitgaven - - X X
Verzorgen van aangifte inkomstenbelasting box 1 - - X X
Opstellen van jaarlijkse rekening en verantwoording X X X X
Huisbezoek bij beëindiging budgetbeheer - X X X

Bij wederzijds goedvinden zal een tweede gesprek plaatsvinden en zullen we geheel of gedeeltelijk de administratie van u overnemen. Een rekening op uw naam zal, welke vorm van inkomensbeheer ook wordt gekozen, onder beheer van Aliter worden geopend. Uw inkomsten zullen daarop komen en we zullen, voorzover de inkomsten toereikend zijn, zorgen dat uw vaste lasten betaald worden. Geld dat overblijft wordt op uw privérekening gestort en kunt u naar eigen goeddunken gebruiken. Samen zal een budgetplan worden opgesteld.

Aliter zal elk jaar rekening en verantwoording aan u afleggen. Dit ter controle of we uw vermogen juist hebben beheerd. Naast deze jaarlijkse controle kan te allen tijde ingelogd worden in uw eigen digitale dossier waar alle transacties die op de rekening plaatsvinden, bekeken kunnen worden. In overleg kunnen familieleden, begeleiders of instanties een meekijkfunctie krijgen.

Waarom Aliter inkomensbeheer?

Uw hulpvraag en omstandigheden zijn onze leidraden voor ons advies en ondersteuning aan u. Aliter levert maatwerk; we hebben oog voor verschil in behoefte. Dit kan omdat inkomensbeheer op grond van een overeenkomst plaatsvindt en dus helemaal naar uw behoefte opgemaakt kan worden. Maar óók omdat we met een uitgekiend software programma, Smart FMS, werken. Smart FMS geeft ons de mogelijkheid om u stapsgewijs en gecontroleerd te begeleiden naar financiële zelfredzaamheid. We kunnen bijvoorbeeld over uw schouder meekijken en bijsturen indien noodzakelijk, wanneer u uw financiën weer beetje bij beetje zelf beheert en betalingen verricht.

Contactgegevens
  • Postbus 603
    5600 AP Eindhoven
  • info@aliter.nl
  • (040) 737 06 26
  • Klik hier voor ons contactformulier.