Werkgevers
Aliter Icon

Werkgevers

Volgens de laatst gepubliceerde cijfers door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid loopt één op de zes Nederlandse huishoudens een risico op problematische schulden, heeft problematische schulden of zit in een schuldhulpverleningstraject met schulden. De kans dat u als werkgever hiermee in aanraking komt is dan ook groot.

Als werkgever bent u vaak één van de eersten die kan merken dat een werknemer financiële problemen heeft. Uw werknemer meldt zich vaker ziek, presteert slechter veroorzaakt onrust op de werkvloer of vraagt om een voorschot. Ook kan het zijn dat schuldeisers proberen bij u informatie over het inkomen van uw werknemer in te winnen (voorbode van loonbeslag). Dit zijn vaak signalen die duiden op het hebben van financiële problemen.

Vroegtijdig herkennen van deze signalen is in het belang van uw onderneming. Het bijstaan van uw werknemer bij het oplossen van zijn financiële problemen is óók in het belang van uw onderneming. Immers: rust in de financiën is rust in het hoofd, dus minder verzuim en meer arbeidsproductiviteit. Én rust in de financiën betekent ontlasting van uw administratie, doordat er geen loonbeslagen gelegd worden.

Aliter kan u als werkgever helpen uw werknemer(s) weer financieel gezond te maken. Onze activiteiten zijn erop gericht dat uw werknemer weer grip krijgt op zijn geldzaken, weer nieuw toekomstperspectief krijgt en daar zetten we ons, samen met u en uw werknemer, voor in. Omdat financiële problemen verschillende oorzaken kunnen hebben, bieden we verschillende trajecten aan.

Afhankelijk van oorzaak, hulpvraag en bekwaamheid kan de hulp bestaan uit bewindvoering, inkomensbeheer of budgetcoaching. Wilt u meer weten hoe een traject voor uw werknemer eruit kan zien? Bij Particulieren vindt u uitleg over de verschillende mogelijke trajecten. We inventariseren vooraf waar behoefte aan is, waarna op contractbasis trajecten worden opgestart. Kosten worden voorafgaand aan het traject met u besproken en vastgelegd.

Aliter kan u als werkgever ook helpen om vroegtijdig bovengenoemde signalen te herkennen en te behandelen. Wij kunnen in samenspraak met u interne richtlijnen hiervoor ontwikkelen.

We komen natuurlijk graag bij uw onderneming langs, om zowel u als werkgever als uw werknemers, vrijblijvend, van meer informatie te voorzien. Aliter kan, indien daar behoefte aan is, op vaste tijden (bijvoorbeeld eens per twee weken) op uw bedrijfslocatie aanwezig zijn voor gesprekken, vragen of andere financiële werkzaamheden.

Spreekt het bovenstaande u aan, neem dan telefonisch of via e-mail contact met Aliter op, zodat een afspraak gemaakt kan worden.

Contactgegevens
  • Postbus 603
    5600 AP Eindhoven
  • info@aliter.nl
  • (040) 737 06 26
  • Klik hier voor ons contactformulier.