Schuldenbewind
Aliter Icon

Inschakelen bewindvoerder

Soms lukt het niet (meer) om de financiën rond te krijgen. De rekeningen stapelen zich op, de post blijft ongeopend, deurwaarders bellen regelmatig bij u aan. U probeert er iets aan te doen door de ene maand wel en de andere maand bijvoorbeeld niet de ziektekostenverzekering te betalen. Of het ene gat met het andere gat te dichten. Het gevolg is dat u steeds verder in de financiële problemen komt.

Deze problemen kunnen tal van oorzaken hebben zoals scheiding, verlies van baan, huis onder water, langdurig op te grote voet leven. Het kan iedereen overkomen. De onrust die hierdoor ontstaat, heeft vaak ook gevolgen op andere leefgebieden. Ziek worden door financiële misère, verlies van vrienden, is niet ongewoon. Niemand kiest ervoor om in zo’n situatie terecht te komen. De hulp van familie en vrienden is in zo’n geval niet altijd mogelijk of wenselijk. Het inschakelen van een bewindvoerder is dan een voor de hand liggende keus. Aliter helpt u graag verder.

Een collega uit het hoge noorden heeft een hele mooie informatieve film over schuldenbewind gemaakt. Klik hier voor de film.

Klik hier voor meer informatie.

Wanneer schuldenbewind en hoe aan te vragen?

Schuldenbewind kan bij verkwisting en/of problematische schulden worden aangevraagd. Er is sprake van verkwisting als langdurig meer geld wordt uitgegeven dan er binnen komt en hierdoor schulden ontstaan. Van problematische schulden is sprake als niet binnen 36 maanden alle schulden voor 100% afgelost kunnen worden.

Bewindvoering kan bij de kantonrechter worden aangevraagd door betrokkene zelf, partner, familielid of mentor/voogd/curator. Beleid van de kantonrechters is om schuldenbewinden voor de duur van 5 jaar uit te spreken. Na 5 jaar dienen in principe de schulden opgelost te zijn en de noodzaak van het bewind valt daardoor weg. Schuldenbewinden worden verplicht gepubliceerd in een openbaar register.

Hoe werkt Aliter schuldenbewind?

Na telefonisch contact of aanmelding vindt eerst, indien mogelijk bij u thuis, een kennismakingsgesprek plaats. Bij wederzijds goedvinden en wanneer bewindvoering een gepaste maatregel blijkt, zal een onderbewindstellings aanvraag bij de kantonrechter worden gedaan. Deze aanvraag zal tijdens een vervolggesprek samen worden ingevuld. Indien de kantonrechter een zitting gelast, wordt daar gezamenlijk naartoe gegaan.

Zodra de kantonrechter het verzoek tot bewindvoering toewijst, wordt door Aliter een beheer- en een leefgeldrekening geopend. Op de beheerrekening zullen de inkomsten zoals uitkering, salaris, en/of pensioen worden gestort. De vaste lasten zoals huur/hypotheek, gas, water, licht, verzekeringen, eigen bijdrage CAK, reserveringen worden -voorzover toereikend- door Aliter vanuit deze beheerrekening betaald. Op de leefgeldrekening wordt een vast bedrag per week gestort.

Een overzicht van de inkomsten en uitgaven wordt gemaakt, zodat samen een budgetplan kan worden opgesteld. Ook controleert Aliter of de juiste toeslagen, uitkeringen en kwijtscheldingen zijn aangevraagd. De belastingaangifte wordt ook verzorgd. Alle instanties en bedrijven waarmee u financieel te maken heeft, worden op de hoogte gesteld van de bewindvoering. Aan hen wordt verzocht alle post naar Aliter te sturen en ons een actueel schuldenoverzicht te geven.

Na inventarisatie van de schulden zal Aliter, zodra uw inkomsten en uitgaven stabiel zijn, uw schulden proberen te regelen. Dit kan door het maken van betalingsafspraken, herfinanciering van schulden en bij problematische schulden kan Aliter u óf doorverwijzen naar de gemeente voor een minnelijk schuldsaneringstraject óf deze zelf uitvoeren. Afhankelijk van de situatie zal een keuze gemaakt worden. Indien een minnelijk traject niet lukt, dan kan Aliter u net als de gemeente naar de WSNP begeleiden.

Aliter dient elk jaar rekening en verantwoording af te leggen aan u en aan de kantonrechter. Naast deze jaarlijkse controle kan te allen tijde ingelogd worden in het eigen digitale dossier waar alle transacties die plaatsvinden op de beheer- en leefgeld rekening bekeken kunnen worden.

Waarom Aliter schuldenbewind?

Mensen met schulden zijn bij Aliter aan het goede adres. Aliter kan, indien uw situatie dat verlangt, een minnelijk schuldsaneringstraject zelf uitvoeren. Dit in tegenstelling tot vele andere kantoren. Wij zijn daar anders in. Schulden moeten niet alleen opgelost worden. Zij moeten daarna ook niet weer ontstaan. De uitgaven moeten afgestemd worden op de inkomsten en dat brengt keuzes, verandering van gedrag met zich mee. Wat koop ik wel en wat niet. Aliter helpt u met deze gedragsverandering doordat zij met een uitgekiend software programma werkt. Hiermee geeft zij langzaam uw financiële verantwoordelijkheden weer aan u terug. Aliter steunt en begeleidt u weer naar financiële onafhankelijkheid. Ook daar zijn we anders in.

Spreekt het bovenstaande u aan, neem dan telefonisch of via e-mail contact met Aliter op, zodat een vrijblijvende kennismakingsafspraak gemaakt kan worden.

Contactgegevens
  • Postbus 603
    5600 AP Eindhoven
  • info@aliter.nl
  • (040) 737 06 26
  • Klik hier voor ons contactformulier.