Bewindvoering
Aliter Icon

Twee vormen van bewindvoering:
beschermingsbewind of schuldenbewind

Wat is bewindvoering?

Bewindvoering is een wettelijke maatregel om het vermogen van meerderjarigen, die niet zelf behoorlijk voor hun financiële belangen kunnen zorg dragen, te beschermen. Te beschermen tegen zichzelf, maar ook tegen mensen die financieel misbruik van hen willen maken. Niet de persoon wordt onder bewind gesteld maar zijn of haar goederen. Onder goederen wordt verstaan alle bezittingen, alle schulden, alle inkomsten, het gehele vermogen dus. Na een onderbewindstelling kan men niet langer zelf over de goederen die onder bewind staan beslissen, de bewindvoerder zal de goederen beheren. De oorzaken van het niet zelfstandig kunnen beheren van de financiën kunnen van tijdelijke of blijvende aard zijn. Zo ook de wettelijke maatregel van bewind. Meer informatie kunt u ook vinden in de brochure van het Ministerie van Veiligheid en Justitie te vinden bij Downloads.

Het verschil in het kort

Beschermingsbewind wordt, meestal voor onbepaalde termijn, uitgesproken als men door lichamelijke of geestelijke oorzaken niet meer zijn financiën kan beheren. Uit een indicatie of rapport van een arts of deskundige dient te blijken dat er sprake is van een beperking. Schuldenbewind, vaak voor 5 jaar, vindt plaats als er sprake is van verkwisting of problematische schulden. Dit bewind wordt altijd in het centraal bewindsregister ingeschreven.

Een branchevereniging voor bewindvoerders heeft ook een film over bewindvoering gemaakt. Klik hier voor de film.

Contactgegevens
  • Postbus 603
    5600 AP Eindhoven
  • info@aliter.nl
  • (040) 737 06 26
  • Klik hier voor ons contactformulier.